آگهی نامه نوید یزد


مرکز سرگرمی های نوید یزد

.:بازگشت:.


بازی پین بال
با کلیدهای چپ و راست از خارج شدن توپ جلوگیری کنید ، برخورد توپ با موانع داخل صفحه باعث افزایش امتیاز شما میشود .