آگهی نامه نوید یزد


مرکز سرگرمی های نوید یزد

.:بازگشت:.


بازی جنگ دریائی
شما با کامپیوتر بازی میکنید ، کشتی های خود را در جدول جایگذاری کنید با دکمه چپ و راست جهت کشتی را عوض کنید و با کلیک بر روی جدول قراردهید .
پس از اتمام کار شروع به شلیک به جدول حریف کرده و کشتی های او را بیابید و غرق کنید ..